مقاله بررسی عوامل سنگ شناسی موثر در میزان سایندگی کانیها به کمک دستگاه LCPC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۲۲۱۹ تا ۲۲۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل سنگ شناسی موثر در میزان سایندگی کانیها به کمک دستگاه LCPC
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سایش
مقاله دستگاه LCPC
مقاله عوامل سنگ شناسی
مقاله کانی های ساینده
مقاله استاندارد AFNOR P18-579

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم نژاد آرش
جناب آقای / سرکار خانم: غفوری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: لشکری پور غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طریق ازلی صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از آزمایش هایی که برای بررسی خصوصیات سایندگی دانه های خاک استفاده می شود، آزمایش LCPC است. دستگاه آزمایش LCPC برای اندازه گیری سایش ذرات در حد پبل های ریز (۴-۶٫۳ میلی متر) طراحی شده است. در این پژوهش برای بررسی تاثیر پارامترهای زمین شناسی در مقدار سایش کانیها، تعدادی از مهمترین کانیهای ساینده از نقاط مختلف ایران جمع آوری شده است. در ابتدا مقادیر سایش و شکنندگی این کانیها مطابق با سه استاندارد AFNOR P18-553، AFNOR P18-579 وP18-560 AFNOR  که به ترتیب مربوط به مراحل آماده سازی نمونه برای انجام آزمایش، روش انجام آزمایش و آنالیز اندازه دانه ها به کمک الک های آزمایشگاهی می باشد، اندازه گیری شده است. در ادامه تاثیر عوامل سنگ شناسی موثر بر میزان سایش نمونه ها که شامل پنج پارامتر شکل، اندازه، زاویه داری، درجه اشباع محیط و پتروگرافی دانه ها است بررسی شده است. میزان اثرگذاری این پارامترها بر سایندگی نمونه ها بر اساس استاندارد NF ISO 5725 که مربوط به کاربرد آمار، دقت روش آزمون، تعیین تکرارپذیری و قابلیت تولید مجدد یک روش استاندارد با آزمایشهای درون آزمایشگاهی (بر پایه شاخص طبقه بندی X 06-041) میباشد، بررسی گردیده است. در انتها پس از کسب اطمینان از تاثیر معنی دار این پارامترها بر سایش کانیها، به کمک نرم افزار SPSS میزان سایندگی برای انواع کانیهای با سختی کمتر از هفت در مقیاس موس پیش بینی شده است.