مقاله بررسی عوامل زمینه ساز و حساسیت آنتی بیوتیکی پنومونی های آسینتوباکتر وابسته به دستگاه تهویه مصنوعی: گزارش کوتاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۵۷۷ تا ۵۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل زمینه ساز و حساسیت آنتی بیوتیکی پنومونی های آسینتوباکتر وابسته به دستگاه تهویه مصنوعی: گزارش کوتاه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنومونی وابسته به دستگاه
مقاله گونه های آسینتوباکتر
مقاله حساسیت دارویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی طاهر مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: لطیف نیا مریم
جناب آقای / سرکار خانم: جوادموسوی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ادابی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارلاری عبدالعزیز
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی عبدی زاده مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده شاهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پنومونی وابسته به دستگاه تنفس مصنوعی یکی از عوارض جدی است که در بخش های مراقبت ویژه رخ می دهد. هدف از این مطالعه تعیین عوامل خطر برای کسب عفونت با آسینتوباکتر و تعیین نمای حساسیت دارویی آن ها می باشد.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی در بخش های مراقبت ویژه انجام شد. تعداد ۵۱ نمونه خلط تهیه شده از بیماران دارای لوله تراشه که تشخیص پنومونی وابسته به دستگاه داشته اند مورد بررسی باکتریولوژیکی قرار گرفتند. حساسیت دارویی با دو روش دیسک دیفیوژن و تهیه رقت های سریال از آنتی بیوتیک (Broth microdilution) انجام شد.
یافته ها: از ۵۱ نمونه خلط، ۳۵ مورد گونه های آسینتوباکتر یافت شد. درصد بالایی از ایزوله ها مقاوم به ایمی پنم، پیپراسیلین- تازوباکتام، سفالوسپورین های نسل سوم و جنتامایسین بودند.
نتیجه گیری: مقاومت باکتری های گرم منفی به ویژه گونه های آسینتوباکتر رو به افزایش است و اقدامات پیشگیری کننده باید به فوریت انجام شود.