مقاله بررسی عوامل خطر بروز برادیکاردی تحت بیهوشی عمومی در جراحی های معده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۴۸۰ تا ۴۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل خطر بروز برادیکاردی تحت بیهوشی عمومی در جراحی های معده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیهوشی عمومی
مقاله برادیکاردی رفلکسی
مقاله آسیستول
مقاله عمل جراحی معده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریعت محرری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورفخر پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: خاجوی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اعتضادی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی اتابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: متخصصان بیهوشی گاهی اوقات با کاهش ضربان قلب در حین عمل جراحی معده مواجه هستند و این پدیده را به عنوان یک رفلکس واگ در نظر می گیرند. هدف از این مطالعه، یافتن عوامل خطر حین بیهوشی برای کاهش ضربان قلب در اعمال جراحی معده و پیشگیری از عوارض خطرناک آن بود.
روش بررسی: در این مطالعه گذشته نگر، ۵۰ بیمار که تحت عمل جراحی معده از مهرماه ۱۳۸۸ تا مهرماه ۱۳۹۲ در بیمارستان سینا دچار برادیکاردی شده اند و القای بیهوشی با پروپوفول یا تیوپنتال سدیم و نگهداری بیهوشی آنها توسط ایزوفلوران و پروپوفول بوده است وارد مطالعه شدند. سن، جنس، بیماری زمینه ای، سابقه مصرف داروها، کموتراپی، نوع عمل جراحی، نوسان ضربان قلب و زمان وقوع برادیکاردی و عوارض ناشی از آن در طی یک دوره چهارساله بررسی شد.
یافته ها: تعداد ۵۰ بیمار، ۳۱ مرد و ۱۹ بیمار خانم وارد مطالعه شدند. متوسط سن بیماران ۸٫۳±۴۸ سال بود. نوع عمل جراحی بیماران گاسترکتومی و گاستروژوژنوستومی بود. متوسط زمان بروز برادیکاردی ۳٫۵±۲۴٫۵ دقیقه پس از برش جراحی بود. اکثر موارد برادیکاردی خفیف تا متوسط بود. هیچ رابطه ای بین نوع داروی بیهوشی، سن و جنس بیماران و بروز برادیکاردی در حین عمل جراحی یافت نشد. از عوامل خطر برادیکاردی، دیابت در هفت بیمار، مصرف بتابلوکر در ۱۷ بیمار مشاهده شد در سه مورد آسیستول مشاهده شد که سابقه کانسر معده و کموتراپی داشتند.
نتیجه گیری: سابقه کانسر معده و کموتراپی از عوامل خطر در بروز برادیکاردی شدید و آسیستول بود.