مقاله بررسی عوامل تاثیر گذار بر هویت ملی دانش آموزان (مورد مطالعه: دوره متوسطه منطقه ۷ آموزش و پرورش تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۹۵ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل تاثیر گذار بر هویت ملی دانش آموزان (مورد مطالعه: دوره متوسطه منطقه ۷ آموزش و پرورش تهران)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت ملی
مقاله دانش آموزان
مقاله آموزش و پرورش
مقاله نمادهای ملی
مقاله آگاهی اجتماعی
مقاله مشارکت اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معدنی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مظفر نسیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی هویت دانش آموزان و عوامل تاثیرگذار بر آن است که برگرفته از تحقیقی با همین عنوان می باشد. متغیر وابسته این تحقیق عبارت است از هویت ملی و متغیر های مستقل تحقیق عبارتاند از: حفظ قلمرو سیاسی، علاقه به زبان پارسی، آگاهی از تاریخ ایران، علاقه به میراث فرهنگی، آگاهی از نمادهای ملی، آشنایی با مفاخر ملی، پایبندی به دین اسلام، پایبندی به مناسک ملی، علاقه به هنرهای ملی، نابرابری اجتماعی، پایگاه اجتماعی، سطح تعاملات اجتماعی، رشته تحصیلی، آگاهی اجتماعی و مشارکت اجتماعی که برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز پرسش نامه طراحی شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه ۷ تهران می باشد که در این مطالعه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و با انتخاب متناسب، پرسش نامه ها بین دانش آموزان توزیع شد و در نهایت نتایجی حاصل گشت که در این مقاله به آنها پرداخته خواهد شد. بر اساس یافته های این پژوهش متغیر های: علاقه به زبان فارسی، آگاهی از تاریخ ایران، علاقه به هنرهای ملی، آشنایی با مفاخر ایران، پایبندی به دین اسلام، آگاهی از نمادهای ملی، پایبندی به مناسک ملی و مشارکت اجتماعی بر هویت دانش آموزان تاثیرگذار بوده، اما متغیر های تعاملات اجتماعی، علاقه به میراث فرهنگی و حفظ قلمرو سیاسی کمتر تاثیر داشته اند.