مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار بر تحولات نسلی خانواده روستایی در نیم قرن اخیر بررسی موردی روستای حصارخروان استان قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در توسعه روستایی (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۴۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل تاثیرگذار بر تحولات نسلی خانواده روستایی در نیم قرن اخیر بررسی موردی روستای حصارخروان استان قزوین
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدرنیزاسیون
مقاله عوامل اقتصادی
مقاله عوامل اجتماعی
مقاله عوامل سیاسی
مقاله خانواده روستایی
مقاله روش تاریخ زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی اصل زهره
جناب آقای / سرکار خانم: طالب مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر سعی شد عوامل مختلف اثرگذار بر تحولات خانواده مشخص گردد. برای تحقق این هدف، روستای حصارخروان از استان قزوین انتخاب شد و از بین خانواده های صاحب نسق در زمان اصلاحات ارضی، دو خانواده (۹۷ نفر) انتخاب گردید تا در طول سه نسل مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش، با رویکردی درون گرایانه و با استفاده از روش تاریخ زندگی و فنون مشاهده، مصاحبه گروهی و عمیق، مطالعه اسناد و مدارک، داستان سرایی، و شجره نامه، فهم تحولات پدید آمده در زندگی افراد مشارکت کننده، در طول نیم قرن اخیر مورد توجه قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، عامل اصلی ایجادکننده تحولات در جامعه روستایی حصارخروان، عامل سیاسی بوده که در هر دوره با بعضی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حمایت شده و موج تحولات عظیمی را در جامعه روستایی حصارخروان پدید آورده و هر نسل و گروه سنی را با نحوه خاصی، تحت تاثیر قرار داده است.