مقاله بررسی عوامل بازدارنده و پیشران در مسیر رشد و توسعه خوشه های صنعتی (مطالعه موردی خوشه نساجی یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در بهبود مدیریت از صفحه ۲۰۳ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل بازدارنده و پیشران در مسیر رشد و توسعه خوشه های صنعتی (مطالعه موردی خوشه نساجی یزد)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوشه های صنعتی
مقاله صنایع نساجی
مقاله عوامل پیش برنده و بازدارنده
مقاله رشد و توسعه
مقاله الگو الماس
مقاله استان یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابویی اردکان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدی مهدیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد و توسعه خوشه های صنعتی بیش از دو دهه است که رهیافتی برای توسعه کسب و کارهای کوچک معرفی شده و شناخت جنبه های مختلف این رویکرد مورد بحث و توجه پژوهشگران و سیاستگذاران کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار گرفته است. در این بررسی، با هدف شناسایی بیشتر عوامل بازدارنده و پیش برنده در مسیر رشد و بالندگی «خوشه نساجی یزد»، با نگاهی به شکل گیری و تحولات این صنعت در منطقه، ابتدا لیستی از عوامل موثر بر توسعه خوشه های صنعتی، با مطالعه ادبیات موجود و مرور پژوهش های پیشین، استخراج گردید. از این لیست به عنوان چهارچوب نظری مبنا برای موردپژوهی عوامل موثر بر توسعه خوشه ای صنایع نساجی یزد استفاده شد و بر مبنای این عوامل که جمعا ۳۱ مورد بودند، با آماده سازی طرح تحقیق، داده ها از منابع مختلف اطلاعاتی شامل ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و نیز انجام مطالعات میدانی مانند مصاحبه های فردی و گروه کانونی، بصورت نظام مند گردآوری شدند. تحلیل داده ها نیز به موازات گردآوری آن ها و با استفاده از روش ویرایش و کدگذاری داده ها تا رسیدن به مرحله اشباع یافته ها ادامه پیدا نمود. بر اساس عوامل اصلی بررسی شده، نتایج این پژوهش نشان داد که در وضعیت کنونی ۱۴ مورد به عنوان عامل پیش برنده و ۲۵ مورد به عنوان عامل بازدارنده در جهت رشد و توسعه این خوشه عمل می کنند که دسته بندی مجدد آن ها به تدوین چهارچوب نهایی این تحقیق منجر شد. همچنین به دلیل تنوع و حجم یافته های پژوهش و نیاز به یک ساختار مناسب برای ارائه، تشریح وضعیت این عوامل در قالب الگو «الماس پورتر» صورت پذیرفت.