مقاله بررسی عوامل اقتصادی موثر بر مهاجرت روستاییان در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۱۸۳ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل اقتصادی موثر بر مهاجرت روستاییان در ایران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهاجرت
مقاله توسعه روستایی
مقاله سیستم معادلات
مقاله بهبود توزیع درآمد
مقاله مخارج عمرانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنی اسدی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهرجردی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ورمزیاری حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع مهاجرت های روستایی همواره مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی و اقتصاددانان بوده است. در مطالعه حاضر نیز، عوامل اقتصادی موثر بر مهاجرت روستایی ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان برای دوره ۱۳۸۶-۱۳۵۳ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بهبود توزیع درآمد، افزایش مخارج دولتی در عمران روستاها، کاهش شکاف دستمزد میان شهر و روستا و همچنین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منجر به کاهش روند مهاجرت به شهرها خواهد شد. همچنین افزایش شاخص قیمت محصولات کشاورزی، افزایش نرخ باسوادی، رشد اقتصادی و افزایش سطح زیرکشت از طریق اثرگذاری مثبت بر سرمایه گذاری کشاورزی، منجر به کاهش مهاجرت از روستا به شهر خواهند شد. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که مخارج عمران و توسعه روستاها توسط دولت افزایش یابد، شکاف دستمزد نیروی کار بین شهر و روستا کاهش یابد و دولت علاوه بر اهداء تسهیلات جهت سرمایه گذاری به کشاورزان، باید از طریق مشوق ها موجبات حضور بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و نواحی روستایی را فراهم کند.