مقاله بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تحرک اجتماعی بین نسلی در شهر کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تحرک اجتماعی بین نسلی در شهر کرمانشاه
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحرک اجتماعی
مقاله سرمایه اجتماعی خانواده
مقاله پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانواده
مقاله تحصیلات فرد
مقاله و تحرک بین نسلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی مهوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تحرک اجتماعی در شهر کرمانشاه می پردازد و منظور از تحرک، تحرک بین نسلی است که اطلاعات مربوط به آن با استفاده از یک نمونه ۳۰۰ نفری و به روش نمونه گیری خوشه ای، از طریق پرسشنامه و با مصاحبه حضوری جمع آوری شده است. شاخص تحرک، متفاوت بودن رتبه منزلت شغلی فرزند در مقایسه با پدر می باشد. بر اساس این شاخص ۱۸٫۷ درصد افراد پاسخگو دارای تحرک صعودی، ۲۵٫۷ درصد آنان تحرک افقی، ۲۹٫۷ درصد دارای تحرک نزولی بوده اند و ۲۶ درصد پاسخگویان هیچگونه تحرکی نداشته اند.
در مجموع، یافته ها نشان می دهند که ۱۸ درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان تحرک اجتماعی توسط متغیر های مستقل سرمایه اجتماعی خانواده و پایگاه اجتماعی–اقتصادی خانواده وتحصیلات فرد تبیین می شود و مابقی مربوط به سایر متغیرها است. متغیرهای تحصیلات فرد و سرمایه اجتماعی خانواده دارای ضریب مثبت با متغیر وابسته بوده در حالی که ، متغیر پایگاه اجتماعی اقتصادی خانواده دارای ضریب منفی با متغیر وابسته هستند.