مقاله بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر نگرش محیط زیستی دانشجویان علوم و تحقیقات در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر نگرش محیط زیستی دانشجویان علوم و تحقیقات در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حفظ محیط زیست
مقاله نگرش محیط زیستی
مقاله عادت های فرهنگی
مقاله فرهنگ محیط زیستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سیدمحمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: وزیری رویا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بشر در طول تاریخ حیات خویش، همواره در محیط زیست تصرف کرده و آن را مطابق نیاز و سلیقه خود، تغییر داده است و بر عکس، طبیعت به اشکال گوناگون در توسعه و رشد فرهنگی بشر، تاثیر به سزایی داشته است. حفظ محیط زیست یک تلاش ملی است که مستلزم مشارکت آحاد مردم است. این میراث گرانبها و سرمایه عظیم، امانتی است که از گذشتگان ما به جای مانده است و بشر امروز باید با منش اخلاقی و اجتماعی مناسب و توام با احساس مسوولیت، آن را به صورت مطلوب به آیندگان بسپارد. موثرترین گام به منظور حفظ محیط زیست، ارزیابی رفتار و عملکرد مردم در رسیدن به اصول اولیه زندگی پایدار است. چرا که بهره وری صحیح از منابع و جلوگیری از تغییر در مواهب طبیعی باعث پایداری زندگی می شود. جامعه دانشگاهی و افراد روشنفکر تاثیر قابل توجهی در تقویت فرهنگ محیط زیستی و رسیدن به هدف های توسعه پایدار دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست است که به منظور شناسایی این عوامل، ۴۰۰ دانشجو از دانشکده های علوم انسانی، علوم پایه، اقتصاد و مدیریت و فنی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نامتناسب با حجم انتخاب شدند و به وسیله روش پیمایش تاثیر متغیرهای جنسیت، سن، وضعیت تاهل، بومی بودن، میزان آگاهی، عادت های فرهنگی، درونی کردن ارزش ها و پایبندی دینی در نگرش و رفتار معطوف به حفظ محیط زیست با کمک پرسشنامه مصاحبه ای و تکنیک های آماری لازم سنجیده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد، متغیر آموزش از طریق رسانه، بیش ترین تاثیر را در نگرش مثبت دانشجویان نسبت به حفظ محیط زیست دارد.