مقاله بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مرتبط با سطح رضایتمندی شهروندان از محله مسکونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مرتبط با سطح رضایتمندی شهروندان از محله مسکونی
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت
مقاله شهروندان
مقاله محله مسکونی
مقاله امنیت اجتماعی
مقاله پیوندهای اجتماعی
مقاله مشارکت اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلابی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آقایاری هیر توکل
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی برخی از عوامل مرتبط با رضایتمندی شهروندان از محله مسکونی شان بوده است. این مطالعه از نوع پیمایش بوده و به صورت مقطعی در سطح یکی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی و در بین محلات مختلف آن به اجرا درآمده است. ابزار تحقیق از نوع پرسشنامه محقق ساخته و حجم نمونه ۳۸۲ نفر از شهروندان بالای ۱۸ سال بوده است. عواملی مانند مشارکت اجتماعی محلی، پیوندهای محلی، امنیت اجتماعی و میزان دسترسی به امکانات محلی به عنوان متغیر مستقل و متغیر میزان رضایتمندی از محله مسکونی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد که این عوامل در مجموع، می توانند ۳۴ درصد از تغییرات رضایتمندی از محله مسکونی را مورد تبیین قرار دهند. از بین متغیرهای مستقل، پیوندهای اجتماعی بیشترین تاثیر مثبت را بر میزان رضایتمندی از محله مسکونی داشته است. همچنین، مدت اقامت در محل، از طریق پیوندهای اجتماعی و احساس امنیت، از طریق افزایش مشارکت و پیوندهای اجتماعی بر رضایتمندی ساکنان تاثیر می گذارد.