مقاله بررسی عوارض گاسترستومی آندوسکوپیک از راه پوست در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در طی یک سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۴۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عوارض گاسترستومی آندوسکوپیک از راه پوست در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در طی یک سال
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاستروستومی آندوسکوپیک از راه پوست
مقاله عوارض
مقاله گاستروستومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: براتی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: خالقی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدرستگار حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی طاهر مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادی نیوشا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گاستروستومی آندوسکوپیک از راه پوست یک روش استاندارد برای تغذیه روده ای در بیمارانی است که نیاز طولانی مدت به تغذیه روده ای به علت اختلال بلع دارند. هدف این مطالعه ارزیابی عوارض گاستروستومی آندوسکوپیک از را پوست با روش pull است.
روش کار: از دی ماه ۱۳۸۹ لغایت دی ماه ۱۳۹۰، ۷۴ بیمار تحت گاستروستومی آندوسکوپیک از راه پوست با روش pull در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) قرار گرفتند. مشخصات بالینی بیماران مربوط به عوارض در یک مطالعه گذشته نگر و مقطعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پریتونیت، آبسه، سپتی سمی و خونریزی عوارض بزرگ تر در نظر گرفته شد. مشکلات لوله شامل خروج، انسداد، نشت، استفراغ و عفونت به عنوان عوارض کوچک تر تقسیم بندی شد.
یافته ها: میانگین سنی بیماران ۶۰±۴۴ سال بود ( بین ۵ تا ۹۰ سال)، ۵۴% نفرآن ها زن (۴۰) و ۴۵% نفر آن ها مرد (۴۳) بودند. شایع ترین علت استفاده از گاستروستومی آندوسکوپیک از راه پوست بیماری نورولوژیک در ۷۳% موارد بود. میزان عارضه به طور کلی %۱۸٫۹ بود. میانگین زمان بروز عارضه بعد از گاستروستومی آندوسکوپیک از راه پوست ۷۸٫۸۵±۱۰۷٫۱۳ روز و %۸۴٫۶ عوارض در ۳ ماهه اول رخ داد. میانگین سن بیماران دچار عارضه شده ۶۶٫۶۲ با انحراف معیار ۱۵٫۴۵ روز بود. بین میانگین سنی و همچنین جنس بیماران دچار عارضه و بدون عارضه اختلافی وجود نداشت. بروز عارضه با سن، جنس، بیماری زمینه ای و مدت اقامت در بیمارستان قبل از گاستروستومی آندوسکوپیک از راه پوست ارتباطی نداشت.
نتیجه گیری: گاستروستومی آندوسکوپیک از راه پوست یک روش ایمن با عوارض کم برای داشتن تغذیه روده ای دراز مدت در بیماران است، اگرچه دارای برخی عوارض می باشد که اکثرا خفیف هستند. بنابراین بیماران باید از بی عارضه نبودن این روش مطلع گردند.