مقاله بررسی عنصر رنگ در پارچه های دوره اسلامی (سلجوقیان تا صفویه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نقش مایه از صفحه ۹۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی عنصر رنگ در پارچه های دوره اسلامی (سلجوقیان تا صفویه)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگ
مقاله پارچه بافی دوره اسلامی
مقاله دوره (سلجوقیان تا صفویه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی آذر ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رنگ در آثار ارزشمند ایرانی از ارکان اساسی به شمار می آید و در این میان نظام رنگ بندی آثار هنری ایران علاوه بر معیارها و قراردادهای سنتی که نسل به نسل از هنرمندی به هنرمند دیگر انتقال یافته است همواره تحت تاثیر عوامل دیگری مانند باورهای اجتماعی، دین، عرفان، فرهنگ و … بوده است. عنصر رنگ را می توان در یکی از کاربردی ترین هنر های دستی ایران یعنی پارچه بافی دوران اسلامی بررسی نمود. بدیهی است این هنر دستی در دوره های مختلف اسلامی تحت تاثیر عوامل فوق الذکر بوده است که ما شاهد خلاقیت بسیار هنر مندان ایرانی در این زمینه می باشیم. دوران ارزشمند در هنر پار چه بافی با حضور هر چه زیبا تر عنصر رنگ را می توان در زمان سلجوقیان تا صفویه در هنر ایران به وضوح مشاهده نمود ،زیرا این هنر در این دوره ها ویژگی کاربردی و شاخص تری به خود گر فته و کما بیش در زندگی مردم نقش عمده ای پیدا کرده است .لذا در این پژوهش کوشیده شده عوامل تعیین کننده عنصر رنگ و ویژگی های آن در هنر پارچه بافی دوران سلجوقی تا صفویه بررسی شود زیرا که هنر پارچه بافی یکی از متجلی ترین هنرهای دوره اسلامی محسوب می شود. هدف از این پژوهش بررسی علل و عواملی است که بر هنرمند دوره اسلامی در خصوص انتخاب رنگ پارچه ها تاثیر گذار بوده است، اینکه هنرمند دوره اسلامی تحت تاثیر چه عواملی از یکسری رنگ های خاص استفاده می کرده است؟ آیا از محیط پیرامون خود تاثیر گرفته؟ یا متاثر ازعصر، فرهنگ و سنت بوده؟ و آیا تنها سلیقه شخصی خود را بکار برده است؟ بطور کلی می توان گفت هدف از این پژوهش شناخت جایگاه رنگ در پارچه های دوره اسلامی سلجوقی تا صفوی است. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای و اسنادی می باشد که بدنبال آن پس از جمع آوری اطلاعات به همراه تحلیل اراﺋﻪ شده است.