مقاله بررسی عناصر معدنی گیاه دارویی گزنه (UrticadioicaL) در منطقه رویشی ارسباران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی عناصر معدنی گیاه دارویی گزنه (UrticadioicaL) در منطقه رویشی ارسباران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گزنه
مقاله عناصر معدنی
مقاله ارسباران
مقاله اسپکتروفوتومتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکم آبادی اسماء
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخی خانقاه شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی عناصر معدنی گیاه دارویی گزنه آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه واحد هیدرولوژیک حاجیلرچای، کلیبرچایومردانقم در منطقه رویشی ارسباران در سال زراعی ۱۳۹۲ انجام شد، که مرتفع ترین منطقه حاجیلرچای و کلیبرچای و کمترین ارتفاع را مردان قم داشت. عناصر معدنی این گیاه شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم، آهن، روی، منگنز و مس با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر حوضه آبریز بر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روی، منگنز و مس در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. به طوری بیشترین مقدار منیزیم، منگنز و روی کلیبرچای و فسفر، پتاسیم، کلسیم را حاجیلر چای و نیتروژن، آهن و مس را مردان قم داشت.