مقاله بررسی عناصر داستانی داستان کوتاه «فارسی شکر است» از سید محمد علی جمال زاده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۸۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عناصر داستانی داستان کوتاه «فارسی شکر است» از سید محمد علی جمال زاده
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عناصر داستانی
مقاله داستان کوتاه
مقاله فارسی شکر است
مقاله جمال زاده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانی کلقای حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی ولی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه داستان کوتاه بعد از شعر، مهم ترین نوع ادبی است که به طور گسترده در میان مردم رواج پیدا کرده است. در بعضی از کشورها، مخصوصا در کشورهای پیشرفته داستان کوتاه، از همه انواع ادبی رواج زیادتری یافته است. داستان کوتاه به عنوان یک داستان فنی، دارای عناصری مانند طرح و پیرنگ، شخصیت، گفتار، بحران، زمان ومکان، زاویه دید و درون مایه می باشد، که همه این عناصر به صورت هماهنگ و سازمان یافته، پیرامون عنصر درون مایه و در خدمت آن در حال حرکت هستند. داستان کوتاه ایرانی با سیدمحمدعلی جمال زاده پا به عرصه گذاشت، هر چند جلوه های این دگرگونی و انقلاب در نثر را در آثار زین العابدین مراغه ای، میرزا عبدالرحیم طالب اف و میرزا علی اکبر خان دهخدا هم می بینیم. «یکی بود و یکی نبود» در جریان نهضتی ادبی نوشته شد که خاستگاه آن به طور کامل درسده نوزدهم جای دارد.
«فارسی شکر است» اولین مجموعه «یکی بود و یکی نبود» است که با حکایات و داستان های سنتی ایران تفاوت های بنیادی و اساسی دارد و عناصر داستانی وارد رگه های آن شده است. در خصوص ورود کامل و موفق عناصر داستانی در آن انتقاداتی هم وارد است.