مقاله بررسی عملکرد یک فرد مبتلا به اسکولیوز در راه رفتن با و بدون ارتز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۴۰۳ تا ۱۴۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد یک فرد مبتلا به اسکولیوز در راه رفتن با و بدون ارتز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتز
مقاله طول تاندون
مقاله گیت
مقاله اسکولیوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی بروجنی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اسکولیوز (Scoliosis)، یکی از ناهنجاری های سیستم اسکلتی – عضلانی است که بر عملکرد فرد طی راه رفتن و ایستادن اثرگذار است. اطلاعات کمی در مورد تاثیر ارتز بر پارامترهای تعادل و راه رفتن بیماران اسکولیوزی وجود دارد، بنابراین هدف از مطالعه حاضر، بررسی پارامترهای ذکر شده بود.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر یک دختر ۸ ساله مبتلا به اسکولیوز شرکت داده شد. این بیمار دارای انحنای اسکولیوزی با شدت ۲۹ درجه و راس انحنا در سطح T8 قرار گرفته بود. پارامترهای راه رفتن و تعادل بیمار با و بدون استفاده از ارتز با استفاده از سیستم آنالیز گیت مجهز به ۷ دوربین و صفحه فشار (Kistler force plate) بررسی شد. ضمن آن که طول تاندون عضلات ارکتور اسپاین و عضلات مایل شکمی داخلی و خارجی هنگام راه رفتن توسط نرم افزار Open- SIMM مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: به نظر می رسد ارتز باعث بهبود عملکرد بیماران حین راه رفتن و ایستادن می شود، ضمن آن که باعث کشش عضلات پارااسپینال در سمت تقعر انحنای اسکولیوزی می شود.
نتیجه گیری: ارتز باعث تنظیم راستای ستون فقرات و بهبود عملکرد بیمار در راه رفتن و ایستادن می شود. از آن جا که ارتز باعث افزایش طول عضلات پارااسپینال می شود، بنابراین می توان استنباط کرد که ارتز می تواند باعث اصلاح انحنای اسکولیوزی شود.