مقاله بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نیمسال دوم ۱۳۹۲ در ماشین های کشاورزی از صفحه ۹۲ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده خشک کن
مقاله جمع کننده خورشیدی
مقاله خشک کن خورشیدی
مقاله سامانه گردش هوای بسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آق خانی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پورفرد محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: بیاتی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضی پور حمید
جناب آقای / سرکار خانم: ساعدی سیدایمان
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همواره در فرآیند خشک کردن، انرژی بسیار زیادی مصرف می شود. برای صرفه جویی در مصرف انرژی، استفاده مستقل و یا ترکیبی از انرژی خورشیدی از روش های معمول در خشک کردن محصولات کشاورزی می باشد. در تحقیق حاضر، عملکرد یک خشک کن خورشیدی با جریان هوای اجباری، مجهز به سامانه گردش هوای بسته، که مناسب خشک کردن محصولات با ارزش در حجم کم از قبیل گیاهان دارویی و زعفران است؛ بررسی شد. خشک کن مورد ارزیابی شامل جمع کننده خورشیدی، محفظه محصول، محفظه مواد جاذب رطوبت سیلیکاژل، دمنده، کانال های عبور هوا و سامانه اندازه گیری و کنترل بود. به منظور بررسی عملکرد دستگاه از گیاه نعناع استفاده شد و نرخ خشک شدن و میزان انرژی مصرفی در سه سطح فاکتور دما (۴۰، ۴۵ و ۵۰ درجه سیلسیوس) و در دو حالت سامانه گردش هوای باز و بسته اندازه گیری و مقایسه شد. نتایج تحقیق نشان داد که سامانه گردش هوای بسته تاثیر بسیار معنی داری بر انرژی مصرفی و بازده خشک کن دارد. افزایش دمای هوای خشک کننده در سامانه هوای باز، باعث کاهش زمان و بازده خشک شدن و افزایش انرژی مصرفی شد. در حالی که در سامانه گردش هوای بسته، با افزایش دما؛ انرژی مصرفی کاهش، بازده خشک کن و سرعت خشک شدن افزایش یافت. بیشترین بازده خشک کن مربوط به تیمار دمای ۵۰ درجه سیلسیوس و سامانه گردش هوای بسته بود. در نهایت متوسط بازده جمع کننده خورشیدی و بیشترین بازده خشک کن به ترتیب ۰٫۳۴ و ۰٫۴۱ به دست آمدند.