مقاله بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف آهن دو ظرفیتی از آب های زیرزمینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۴۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف آهن دو ظرفیتی از آب های زیرزمینی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوفیلتراسیون
مقاله آب زیرزمینی
مقاله آهن دو ظرفیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سیدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی موسی آباد نغیمه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدغلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: به علت وجود فراوان آهن در پوسته زمین، این فلز به راحتی وارد منابع آب زیرزمینی می گردد. وجود آهن حتی در غلظت های کم، باعث مشکلات زیبایی شناختی و بهره برداری، مثل تولید رنگ، مزه فلزی و زنگ زدگی می شود. بنابراین حذف آن از آب آشامیدنی لازم می باشد. اغلب روش های متداول حذف آهن مشکلاتی مثل تولید زیاد لجن را به همراه دارند، بنابراین هدف از این مطالعه بررسی عملکرد تکنیک های جدیدی مثل نانوفیلتراسیون در حذف آهن از آب زیرزمینی می باشد.
روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی بوده و در مقیاس آزمایشگاهی به منظور بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف آهن محلول انجام شده است. غلظت آهن بین ۰٫۵ تا ۲٫۵ میلی گرم در لیتر و فشارهای مورد بررسی بین ۲ تا ۱۰ بار بود. برای ساختن غلظت های آهن از نمک ۴H2O, FeCl2 استفاده شد و برای اندازه گیری آهن دو ظرفیتی از روش فنانترولین استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که راندمان حذف آهن در غلظت
۲٫۵ mg/L  از %۹۱٫۸۴ در فشار ۲ بار به %۹۲٫۹۵ در فشار ۱۰ بار رسیده است و همچنین مشاهده شد که با افزایش فشار، فلاکس عبوری و متعاقبا راندمان حذف افزایش می یابد.
نتیجه گیری: این تحقیق نشان می دهد که عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف آهن از آب زیرزمینی تحت تاثیر فشار و فلاکس عبوری قرار می گیرد و همچنین این روش دارای راندمان بالایی در حذف این یون از آب زیرزمینی می باشد.