مقاله بررسی عملکرد متداول ترین تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد بهینه یابی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۶۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد متداول ترین تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد بهینه یابی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصمیم گیری چندشاخصه
مقاله تحلیل پوششی داده ها
مقاله تکنیک های تصمیم گیری
مقاله بهینه یابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی زنجیرانی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی فرد خداکرم
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی ده بیدی شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مقاله، ارایه یک طرح نوآورانه برای تقریب یک فضای تصمیم گیری گسسته از طریق کاربرد مدل های بهینه یابی در راستای دستیابی به معیاری قطعی برای مقایسه و تحلیل عملکرد روش های معمول تصمیم گیری چند شاخصه است. روش مورد اشاره که یک رویکرد تلفیقی کمی و کیفی محسوب می شود، در یک بررسی موردی و برای رتبه بندی نمایندگی های بیمه ایران پیشنهاد و به اجرا گذاشته شده است. تقریب مورد اشاره با در نظر گرفتن یک مساله تصمیم گیری چند شاخصه در قالب یک مساله بهینه یابی، برای سطح کارایی نسبی گزینه های تصمیم در رابطه با شاخص هایی که می توانند به عنوان خروجی (شاخص های با ابعاد مثبت) و یا ورودی (شاخص های با ابعاد منفی) تلقی شوند، میسر خواهد شد. قدم بعد شامل اندازه گیری کارایی متقاطع گزینه ها (واحدهای تصمیم گیرنده) بر مبنای روش تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل سلسله مراتبی است. نتیجه حاصل شامل یک جواب قطعی بهینه در فضای پیوسته است که می توان از آن به عنوان معیاری برای تحلیل فاصله و سنجش عملکرد تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (با عنایت به آزمون های آمار استنباطی) استفاده کرد. در مطالعه حاضر، جواب های حاصل از حل یک ماتریس تصمیم مشخص به وسیله چهار روش معمول AHP، TOPSIS، SAW و ELECTRE با جواب قطعی (پیوسته) همین ماتریس مقایسه شده است. بررسی ها حاکی از آن است که، تکنیک AHP با میانگین رتبه ۱٫۷۱ نزدیک ترین میانگین را به تکنیک DEA/AHP با میانگین رتبه ۱٫۷۶ دارا می باشد.