مقاله بررسی عملکرد مادران در برابر عفونت حاد تنفسی کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۳۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد مادران در برابر عفونت حاد تنفسی کودکان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد
مقاله مرکز بهداشتی درمانی
مقاله عفونت تنفسی حاد
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: صمدپور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: تدین بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: امین زاده ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونت حاد تنفسی (ARI) یک معضل اصلی حوزه بهداشت عمومی در کشورهای در حال توسعه می باشد. برنامه های آموزش بهداشت برای مادران زمانی موثر هستند که عملکرد آن ها در برابر عفونت مورد پایش قرار گیرد. هدف این مطالعه بررسی عملکرد مادران در برابر ARI کودکانشان بود.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، ۲۵۵ مادر مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی صاحب الزمان تهران بررسی شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پس از امتیازدهی سوالات، نمره عملکرد مادران تعیین شد.
یافته ها: از ۲۲۹ مادری که فرزندانشان به ARI مبتلا شده بودند، ۵۳ مادر (%۲۳٫۱۴) اقدام خاصی قبل از مراجعه به پزشک انجام نداده بودند. شایع ترین اقدام انجام شده توسط سایر مادران، استفاده از شربت و قرص سرماخوردگی (%۲۲٫۱) بود و تنها حدود %۵ از آنتی بیوتیک استفاده کرده بودند. بیشتر مادران (%۵۱٫۹۶) گفتند که اقدامات فوق را بر پایه تجربیات فردی انجام داده اند. ۱۴۱ نفر (%۶۱٫۵۷) فرزند خود را نزد پزشک برده بودند. ۹۲ نفر (%۴۰٫۲) از کودکانی که مبتلا به سرماخوردگی شده بودند، تحت تغذیه با شیر مادر بودند که از این میان %۹۲٫۴ در طول بیماری بدون تغییر از شیر مادر استفاده کردند. میانگین نمره عملکرد مادران در سطح خوبی بود. منبع اطلاعاتی مادر در زمینه اقدامات انجام شده با نمره عملکرد مادر ارتباط معنی داری داشت (p<0.001).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد عملکرد مادران در زمینه ARI در سطح خوبی می باشد و نحوه کسب آگاهی آن ها بر عملکرد آن ها تاثیر دارد.