مقاله بررسی عملکرد سیستم وابران در کودکان دارای اختلال واج شناختی ۸ – ۵ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۲۳۶ تا ۱۲۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد سیستم وابران در کودکان دارای اختلال واج شناختی ۸ – ۵ ساله
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات واج شناختی
مقاله مهار گسیل صوتی گذرا
مقاله دسته زیتونی حلزونی داخلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلفی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ناظری احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دلفی وفا
جناب آقای / سرکار خانم: بخیت مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بر خلاف سیستم آوران که اطلاعات زیادی از آن در دسترس است، اطلاعات محدودی در رابطه با سیستم وابران و نقش آن در پردازش جنبه های مختلف زبانی از جمله پردازش واج شناختی وجود دارد. هدف از این مطالعه، بررسی نقش سیستم وابران (Medial olivocochlear bundle یاMOCB ) در کودکان دارای اختلالات واج شناختی بود.
مواد و روش ها: ۲۰ کودک ۵ تا ۸ ساله با شنوایی طبیعی در دو گروه قرار گرفتند. گروه شاهد شامل ۱۱ کودک بدون اختلال واج شناختی و گروه مورد مطالعه شامل ۹کودک دارای اختلال واج شناختی بودند. شرط ورود به مطالعه دارا بودن شنوایی در حد۱۵ dBHL  و یا بهتر، تمپانوگرام تایپ An و داشتن رفلکس در هر دو گروه بود. آزمون TEOAE و TEOAE Suppression به منظور بررسی سیستم و ابران برای کلیه کودکان در دو گروه انجام گرفت.
یافته ها: تفاوت قابل ملاحظه ای بین میانگین اثر مهار در آزمون TEOAE Suppression در دو گروه در فرکانس های مختلف وجود نداشت.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده در این بررسی، تغییری در MOCB کودکان دارای اختلالات واج شناختی مشاهده نگردید.