مقاله بررسی عملکرد زعفران در دو شرایط دیم و آبی در یک دوره شش ساله در شهرستان خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های زعفران از صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد زعفران در دو شرایط دیم و آبی در یک دوره شش ساله در شهرستان خرم آباد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنه
مقاله طلای سرخ
مقاله لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی کریم
جناب آقای / سرکار خانم: سپهوند علی
جناب آقای / سرکار خانم: سیاه منصور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی کشت و خصوصیات کمی زعفران در شهرستان خرم آباد، آزمایشی با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و طی شش سال طی سال های ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ در شرایط دیم و آبی به مرحله اجرا در آمد. نتایج تجزیه و تحلیل طرح نشان داد که سال های چهارم و پنجم با عملکرد کل ۱۲٫۸ و ۱۲٫۲ کیلوگرم در هکتار زعفران خشک نسبت به بقیه سال ها برتر بودند و سال های دوم، سوم و ششم به ترتیب با عملکرد ۵٫۳، ۵٫۹۹ و ۷٫۰۴ کیلوگرم در هکتار در گروه میانی و سال اول با عملکرد ۰٫۴ کیلوگرم در هکتار در گروه پایین قرار گرفت. در مجموع، شش سال آزمایش، بین کشت آبی و دیم با متوسط عملکرد به ترتیب با ۷٫۵ و ۷٫۱ کیلوگرم تفاوت معنی دار وجود نداشت. عملکرد بنه زعفران در سال پایانی طرح در شرایط آبی و دیم به ترتیب ۲۳٫۹ و ۲۲٫۹ تن در هکتار حاصل گردید که از لحاظ آماری بین عملکرد آنها نیز تفاوت معنی دار وجود نداشت.