مقاله بررسی عملکرد راکتور ناپیوسته متوالی بستر ثابت در تصفیه فاضلاب مصنوعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد راکتور ناپیوسته متوالی بستر ثابت در تصفیه فاضلاب مصنوعی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راکتور ناپیوسته متوالی
مقاله بستر ثابت
مقاله لایه زیستی
مقاله فاضلاب مصنوعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جرفی سهند
جناب آقای / سرکار خانم: مهربانی اردکانی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: یغماییان کامیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف بررسی عملکرد راکتور ناپیوسته متوالی بستر ثابت در تصفیه فاضلاب مصنوعی انجام یافته است. به این منظور یک راکتور (SBR)  استوانه ای شکل در مقیاس آزمایشگاهی که توسط بستر ثابت (حاوی بستر از نوع لانه زنبوری ۲۰۰۰) حمایت می گردید مورد استفاده قرار گرفت. میکروارگانیسم های اولیه این راکتور برای راه اندازی، از لجن فعال برگشتی یک تصفیه خانه شهری تهیه گردید. تغذیه راکتور با کمک فاضلاب مصنوعی انجام شد. در ابتدا راه اندازی و سازگارسازی میکروارگانیسم ها، با میزان COD برابر با ۳۰۰ میلی گرم بر لیتر انجام گرفت، سپس بارگذاری آلی راکتور با توجه به چرخه زمانی کلی ۲۴ ساعته (پرشدن: ۶ ساعت، واکنش: ۱۰ ساعت، ته نشینی: ۴ ساعت، سکون: ۲ ساعت و تخلیه: ۱۰ ساعت) و به ترتیب در میزان COD برابر با ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر طی چهار مرحله متوالی افزایش داده شد. لایه زیستی چسبیده بر روی بسترهای ثابت حمایت کننده راکتور (SBR) نقش مهمی را در بهبود حذف COD ایفا می نمود. بیشترین بازده حذف مشاهده شده در COD ورودی ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر و برابر با ۹۴% به دست آمد. همچنین بازده حذف ۸۲ درصدی راکتور مورد استفاده در این تحقیق حاکی از کارایی قابل قبول آن در کاهش بار آلی تا میزان ۴٫۸ KgCOD/m3.d می باشد.