مقاله بررسی عملکرد تیروئید در بیماران صرعی مصرف کننده سدیم والپروات یا کاربامازپین مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۸۶ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد تیروئید در بیماران صرعی مصرف کننده سدیم والپروات یا کاربامازپین مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هورمون های تیرویید
مقاله صرع
مقاله داروهای ضدصرع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوچکی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: دانشورکاخکی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مروجی سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرهی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: درمان با داروهای ضدصرع باعث تاثیر بر عملکرد اندوکرین می شود و در این میان داروهای فنوباربیتال و کاربامازپین و سدیم والپروات اهمیت دارند. مطالعه حاضر برای ارزیابی اثرات کاربامازپین یا سدیم والپروات بر روی تست های عملکرد تیروئیدی طراحی شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – مقطعی ۵۰ بیمار که از مهرماه ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۰ به بیمارستان شهید بهشتی کاشان مراجعه کرده بودند به دو گروه دریافت کننده کارمابازپین و دریافت کننده سدیم والپورات تقسیم شدند. افرادی که سابقه بیماری تیروییدی/ کبدی کلیوی/ حاملگی و یا مصرف سایر داروها نظیر لووتیروکسین و قرص های ضدبارداری و کورتون داشتند و نیز بیماران تشنجی که داروی ضدتشنج مصرف می کردند، از مطالعه حذف شدند. از افراد مورد مطالعه ۵ میلی لیتر خون ناشتا گرفته شد و شاخص های تیروییدی T3R Uptake ,TSH ,FT4 ,T3 T4 در بدو ورود و نیز ۲ ماه پس از درمان انداره گیری شدند.
نتایج: برای ۲۲ بیمار کاربامازپین و برای ۲۸ نفر دیگر سدیم والپروات تجویز شد. ۴۴ بیمار تشنج تونیک – کلونیک و ۶ نفر تشنج پارشیال داشتند. میانگین سطح سرمی
T3 در گروه کاربامازپین تغییری نداشت. سطح T4 کاهش یافت، سطوح TSH و FT4 افزایش یافت و سطح T3RU بدون تغییر بود. و این تفاوت ها از لحاظ آماری معنی دار نبود. در گروه مصرف کننده سدیم والپروات سطح T3 افزایش داشت که از لحاظ آماری معنی دار بود (P= 0.038).
نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت مصرف سدیم والپروات باعث افزایش در میانگین سطح سرمی T3 افراد می شود.