مقاله بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان به روش برکه های تثبیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان به روش برکه های تثبیت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برکه های تثبیت
مقاله تصفیه فاضلاب های صنعتی
مقاله شهرک صنعتی آبادان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برایی ایران
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادکیا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برکه های تثیت فاضلاب به دلیل توان پذیرش شوک های بار آلی و هیدرولیکی، روش مناسبی برای تصفیه فاضلاب های شهری و بسیاری از فاضلاب های صنعتی محسوب می شوند. هدف اصلی از این تحقیق ارزیابی کارآیی تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان به روش برکه تثبیت می باشد. در حال حاضر یک مدول از این طرح به اجرا در آمده است و مدول های بعدی با توسعه طرح به اجرا در می آیند.
این تحقیق از اسفند ماه سال ۱۳۸۳ به مدت ۱۰ ماه بر روی تصفیه خانه شهرک صنعتی آبادان انجام یافت. در این طرح ضمن بررسی وضعیت عملکرد برکه های تثبیت، شاخص های کیفی تصفیه فاضلاب مانندpH ، COD، BOD5، TSS، کل باکتری های کلیفرم، باکتری های کلیفرم مدفوعی و تخم انگل ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. حداکثر بازده حذف آلاینده ها در تصفیه خانه فاضلاب مربوط به مرداد ماه بود، در این ماه میانگین مقادیرCOD ، BOD5، TSS در پساب خروجی برکه های تثبیت به ترتیب ۸۰۵ mg/l،۴۴۰ mg/l ،۳۰ mg/l  و کل باکتری های کلیفرم، باکتری های کلیفرم مدفوعی و تخم انگل ها در پساب خروجی به ترتیب ۹٫۲´۱۰۵ MPN/100 ml، ۶٫۱´۱۰۵ MPN/100 ml و ۲۲ ova/l بود. این نتایج نشان داد که مقادیر به دست آمده به جزء TSS با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت تخلیه پساب به آب های سطحی و استفاده مجدد در کشاورزی فاصله زیادی دارد. جهت دفع بهداشتی و یا استفاده مجدد از این پساب ها بایستی بهینه سازی عملکرد برکه های موجود مورد توجه قرار گیرد. کاربرد نتایج این تحقیق می تواند در طراحی و اجرای بهینه واحدهای بعدی تصفیه خانه این مجموعه نقش موثری داشته باشد.