مقاله بررسی عملکرد انواع توپولوژی بازیاب دینامیکی ولتاژ بر مبنای مبدل منبع امپدانسی تحت شرایط مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سیستم های قدرت الکترونیکی از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد انواع توپولوژی بازیاب دینامیکی ولتاژ بر مبنای مبدل منبع امپدانسی تحت شرایط مختلف
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مبدل منبع امپدانسی
مقاله افتادگی ولتاژ
مقاله توپولوژی
مقاله بازیاب دینامیکی ولتاژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم دهدشتی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله عملکرد توپولوژی های مختلف DVR بر اساس مبدل منبع امپدانسی (Z-Source Converter) تحت تست های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. در این سیستم DVR (بر اساس مبدل منبع امپدانسی) اندازه اجزاء ذخیره کننده انرژی و مقادیر نامی اجزاء الکترونیک قدرت در مقایسه با DVR متعارف که در آن از مبدل منبع ولتاژ(VSC)  استفاده می شود کمتر است. توپولوژهای مطرح شده به دو نوع کلی تقسیم می گردند. دو توپولوژی شامل منبع ذخیره کننده انرژی به منظور تامین توان مورد نیاز جهت جبران سازی می باشند و دو توپولوژی دیگر فاقد منبع ذخیره کننده انرژی می باشند که انرژی مورد نیاز جبران سازی (شارژ خازنLink-DC ) را از شبکه دریافت می کنند. بررسی و مقایسه عملکرد تحت ۳ آزمایش مختلف به منظور بیان قابلیت های هر توپولوژی توسط نرم افزارMATLAB/SIMKINK  شبیه سازی شده است.