مقاله بررسی عملکرد آنتی اکسیدانی و میزان فنل عصاره های مختلف صمغ گیاه آنغوزه (.Ferula assa-foetida L) در خراسان جنوبی (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۸۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد آنتی اکسیدانی و میزان فنل عصاره های مختلف صمغ گیاه آنغوزه (.Ferula assa-foetida L) در خراسان جنوبی (مقاله کوتاه)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی اکسیدانی
مقاله آنغوزه (.Ferula assa-foetida L)
مقاله خراسان جنوبی
مقاله فنل کل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وهابی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهانی پور کهین
جناب آقای / سرکار خانم: منجمی رامش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی عصاره های آبی و هیدروالکلی گیاه آنغوزه(Ferula assa-foetida L.) ، صمغ گیاه از رویشگاه طبیعی آن واقع در شهرستان بیرجند (۱۴۷۰ متر) جمع آوری شد. عصاره ها با روش خیساندن، اندازه گیری میزان فنل کل با استفاده از معرف فولین سیکالتو برحسب میلی گرم بر گرم اسیدگالیک و فعالیت آنتی اکسیدانی نیز به روش اسپکتوفوتومتری بر اساس میزان مهار رادیکال های آزادDPPH  سنجیده شد. نتایج نشان داد عصاره هیدروالکلی گیاه به دلیل کثرت مواد موثره فنلی (۲۲۸ mgEGA) و میزان IC50 عصاره با مقدار ۰٫۴۱۵ میلی گرم بر میلی لیتر از خاصیت آنتی اکسیدانی بیشتری نسبت به عصاره آبی در مهار رادیکال های آزاد برخوردار است.