مقاله بررسی علل پوشش ناکافی برنامه غربالگری بیماری های مادرزادی نوزادان به دنیا آمده در محدوده تحت پوشش مرکز بهداشت شمال تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در حکیم از صفحه ۲۸۱ تا ۲۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسی علل پوشش ناکافی برنامه غربالگری بیماری های مادرزادی نوزادان به دنیا آمده در محدوده تحت پوشش مرکز بهداشت شمال تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش
مقاله غربالگری
مقاله نوزادان
مقاله مادرزادی
مقاله شمال تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمد کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: افتخار حسن
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری کامران
جناب آقای / سرکار خانم: غریب نواز حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ارشادی افروز
جناب آقای / سرکار خانم: نوشنایی فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شناسایی مبتلایان به کم کاری مادرزادی تیروئید، فنیل کتونوری، فاویسم و درمان به موقع آن ها، یکی از اولویت های نظام سلامت است.این مطالعه با هدف بررسی علل پوشش ناکافی غربالگری نوزادان در محدوده مرکز بهداشت شمال تهران در دی ماه ۱۳۸۹ انجام شد.
روش کار: بررسی مقطعی بر روی ۵۹۵ نفر از والدین نوزادان، از طریق پرسشنامه انجام شد و نتایج از طریق نرم افزار SPSS 16 تحلیل شد.
یافته ها: از ۵۹۵ نوزاد بررسی شده، ۵۴۴ نوزاد (۹۱٫۴%) غربالگری شده بودند. از نظر محل انجام غربالگری، ۷۵٫۲% نوزادان در مرکز بهداشتی درمانی، ۱۳٫۲% در بیمارستان محل تولد، و ۱۱٫۶% در بخش خصوصی بررسی شده بودند. فقط ۷۵٫۲% نوزادان مطابق استاندارد غربالگری شده بودند. بر اساس تحلیل آماری، بین متغیر افزایش سن مادر (p=0.002) و مرتبه بارداری (p<0.001) با انجام غربالگری نوزاد ارتباط معکوس وجود داشت؛ یعنی با افزایش سن مادر و مرتبه بارداری، احتمال انجام غربالگری کمتر شده بود. در حالی که بین متغیرهای مراقبت بارداری در مراکز بهداشتی درمانی (p=0.024) و میزان آگاهی والدین (p<0.001) با انجام غربالگری نوزاد ارتباط مستقیم وجود داشت؛ یعنی با افزایش میزان آگاهی والدین و مراجعه مادر در دوره بارداری به مراکز بهداشتی درمانی، احتمال انجام غربالگری بیشتر شده بود.
نتیجه گیری: مهم ترین علت پوشش ناکافی برنامه، انجام غربالگری در محل بیمارستان و بخش خصوصی است. برای دستیابی به میزان واقعی پوشش برنامه، لازم است زمینه همکاری بخش بهداشت و درمان قوی تر گردد. از طرفی در مورد غربالگری نوزادان، لازم است تا اطلاع رسانی کافی به والدین انجام گیرد.