مقاله بررسی علل مرگ و میر و برخی عوامل خطر همراه در نوزادان بر اساس کدبندی بین المللی بیماری ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۴۲ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی علل مرگ و میر و برخی عوامل خطر همراه در نوزادان بر اساس کدبندی بین المللی بیماری ها
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانگان زجر (تنگی) نفس
مقاله مرگ و میر نوزادان
مقاله نوزاد نارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: زرکش مرجانه
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده واجاری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از شاخص های مهم پیشرفت هر مملکت میزان مرگ و میر نوزادان است. اولین گام در ارتقای سطح این شاخص شناسایی علل آن است. علل مرگ و میر نوزادان بستگی به عوامل متعددی دارد و در مراکز مختلف هم متفاوت است.
هدف: تعیین علل و برخی عوامل خطر مرگ و میر نوزادی در مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) رشت از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۹٫
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی – تحلیلی گذشته نگر بر ۶۴۳ پرونده فوتی از ۲۳۷۹۶ نوزاد زنده متولد شده انجام شد. متغیرهای جنس، وزن تولد، نحوه زایمان، سن داخل رحمی، نمره آپگار و علت فوت بر اساس کدبندی بین المللی بیماری ها بررسی و یافته ها با نرم افزار SPSS ویرایش ۱۵ تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: بیشترین علت مرگ و میر نوزادان نشانه زجر تنفسی (%۶۱٫۶) و دومین علت وجود ناهنجاری های مادرزادی (%۷٫۹) بود. %۸۹٫۹ نوزادان فوتی نارس و مابقی ترم بودند (P=0.0001). در اکثر نوزادان فوتی وزن تولد کمتر از ۲٫۵ کیلوگرم بود و در ۲۴ ساعت اول تولد فوت شده بودند. همچنین، بیشتر فوتی ها حاصل سزارین بودند و آپگار دقیقه اول و پنجم کمتر از ۷ داشتند ]همه موراد ذکر شده .[(P=0.0001)
نتیجه گیری: از آنجا که بیشتر نوزادان فوتی نارس و کم وزن بودند و بیشترین علت فوت شان نشانگان زجر تنفسی بود، ارائه مراقبت پرناتال بهتر و گسترش بخش های مراقبت ویژه نوزادان در استان و تجهیز بخش های نوزادان ضروری است.