مقاله بررسی علل مرگ و میر شیرخواران زیر یک سال بیمارستان کودکان شهر بندرعباس طی سال های ۹۱-۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۱۹۵ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسی علل مرگ و میر شیرخواران زیر یک سال بیمارستان کودکان شهر بندرعباس طی سال های ۹۱-۹۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرگ و میر
مقاله نوزاد
مقاله بندرعباس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفری مرادآبادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی مینو
جناب آقای / سرکار خانم: نادری سلما
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرنژاد امین
جناب آقای / سرکار خانم: دادی پور سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی سکینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کودکان زیر یک سال به عنوان یک گروه آسیب پذیر در خدمات بهداشتی – درمانی جایگاه ویژه ای دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی علل مرگ و میر شیرخواران زیر یک سال بیمارستان کودکان شهر بندرعباس طی سال ۹۰-۹۱ صورت گرفت.
روش کار: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، پرونده کلیه شیرخواران فوت شده صفر تا ۱۱ ماهه بیمارستان کودکان شهر بندرعباس طی سال های ۹۱-۹۰ به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. اطلاعات از طریق چک لیست از پیش تنظیم شده، مصاحبه تلفنی و در صورت لزوم مراجعه حضوری درب منزل گردآوری گردید. داده ها با نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج: در مجموع ۲۲۳ نفر (۶۵٫۲ درصد) از کودکان زیر یک سال در دوران نوزادی و ۱۱۹ نفر (۳۴٫۸ درصد) در دوران یک ماه تا یک سال فوت نموده بودند. مهمترین علت فوت در نوزادان سپسیس و مهمترین علت مرگ شیرخواران یک ماه تا یک سال نارسی بود. متغیرهایی همچون وزن هنگام تولد، نوع زایمان، نوع تغذیه، نوع تولد، سن تولد، فاصله بین دو بارداری، ناهنجاری های کودک، تحصیلات پدر و مادر با مرگ شیرخواران رابطه آماری معنی داری داشت (P<0.05).
نتیجه گیری: به نظر می رسد توجه خاص به نوزادان کم وزن، افزایش سطح آگاهی بهداشتی مادران و خانواده ها، تقویت برنامه های تنظیم خانواده، ارائه مراقبت های استاندارد قبل و حین بارداری نقش موثری در کاهش مرگ و میر شیرخواران داشته باشد.