مقاله بررسی علل مادری موثر بر زردی ناشی از کمبود تغذیه با شیر مادر: مطالعه مورد- شاهدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۷۶۸ تا ۷۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی علل مادری موثر بر زردی ناشی از کمبود تغذیه با شیر مادر: مطالعه مورد- شاهدی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زردی
مقاله تغذیه با شیر مادر
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده طاهری پیمانه
جناب آقای / سرکار خانم: سپهران مینا
جناب آقای / سرکار خانم: شریعت مامک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: زردی نوزادی به خصوص زردی ناشی از کمبود تغذیه با شیر مادر شایع ترین علت بستری مجدد در طول اولین ماه زندگی می باشد. هدف از انجام این مطالعه شناسایی عوامل خطر مادری موثر بر زردی ناشی از کمبود تغذیه با شیر مادر جهت پیشگیری بهتر این نوع زردی است.
روش بررسی: در این مطالعه که در بخش نوزادان بیمارستان اطفال بهرامی صورت گرفت. ۷۵ نوزاد ترم و سالم مبتلا به زردی ناشی از کمبود تغذیه با شیر مادر با توجه به کاهش وزن بیش از ۷% وزن تولد و یکی از علایم آزمایشگاهی کم آبی به صورت وزن مخصوص ادرار ۱۰۱۲<، سدیم سرمی ۱۵۰ meq/ lit£ و اوره ۴۰ meq/lit£ به عنوان گروه مورد و ۷۵ نوزاد ترم و سالم بستری شده به علت زردی با کاهش وزن کم تر از ۷% وزن تولد و سایر علل زردی به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. جهت بررسی ریسک فاکتورهای زردی شیر مادر پرسش نامه برای آن ها تکمیل و داده ها با آزمون های آماری مورد آنالیز و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: عدم شروع تغذیه در ساعت اول زندگی، تکنیک نامناسب شیردهی و وجود مشکلات تشریحی پستانی مادر در گروه مورد به طور معنی دار بیش تر از گروه شاهد بود (p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه لزوم توجه بیش تر و پی گیری بهتر مادران نوزادان در معرض خطر زردی ناشی از کمبود تغذیه با شیر مادر، به خصوص مادران دارای مشکلات تشریحی پستان نظیر نوک سینه فرورفته یا آموزش ناکافی شیردهی را می رساند. در این مطالعه شروع هرچه سریع تر شیردهی پس از زایمان به خصوص شیردهی ساعت اول از عوامل مهم در کاهش بروز زردی ناشی از شیر مادر بود.