مقاله بررسی علل لغو اعمال جراحی در بیمارستان شهدای کرمانشاه در شش ماه اول سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی علل لغو اعمال جراحی در بیمارستان شهدای کرمانشاه در شش ماه اول سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمارستان
مقاله لغو عمل
مقاله عمل جراحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: گهواره شکیبا
جناب آقای / سرکار خانم: عسگرنژاد مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بهره وری اتاق های عمل از عوامل اصلی در تعیین هزینه های بیمارستان بوده و منابع زیادی صرف مدیریت آنها می شود تا اعمال جراحی به موقع انجام گیرند. با این وجود لغو اعمال جراحی از مهم ترین علل در عدم کارایی و اتلاف منابع بوده و باعث ایجاد استرس و نارضایتی بیمار و همراهان می شود. لذا هدف از این مطالعه، بررسی میزان و علل لغو اعمال جراحی در بیمارستان شهدا کرمانشاه بود.
روش پژوهش: مطالعه توصیفی بود و به روش مقطعی انجام شد. داده ها از واحد آمار بیمارستان جمع آوری شدند و بر اساس گروه های جراحی به پنج سرویس (ارتوپدی، چشم، جراحی عمومی، زیبایی و ارولوژی که تخصص های فعال در بیمارستان بودند) تقسیم شدند. علل لغو اعمال جراحی نیز به پنج دسته: عوامل مربوط به جراح، متخصص بیهوشی، مشکلات بالینی بیمار، مشکلات اتاق عمل، مشکلات مربوط به بیمار تقسیم گردیدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 و شاخص های آمار توصیفی تحلیل شدند.
یافته ها: از ۳۶۱۲ عمل جراحی برنامه ریزی شده، ۱٫۳ درصد آن لغو گردیده بود. بیشترین عمل های لغو شده مربوط به سرویس جراحی عمومی با ۲٫۳۱ درصد و کمترین، سرویس چشم با ۰٫۵۴ درصد بود. مشکلات بالینی بیمار با ۶۴ درصد بیشترین و مشکلات مربوط به اتاق عمل با ۶ درصد کمترین علل لغو اعمال جراحی بودند.
نتیجه گیری: مشکلات بالینی بیمار بیشترین عامل لغو اعمال جراحی بود، لذا ارزیابی بیمار قبل از عمل جراحی می تواند به حل این مشکل کمک کند و باعث مدیریت بهتر اتاق عمل، اثر بخشی منابع و افزایش رضایت بیمار شود.