مقاله بررسی علل فرونشست دشت اردبیل و اثرات آن در محدوده شهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جغرافیای طبیعی از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی علل فرونشست دشت اردبیل و اثرات آن در محدوده شهر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دشت اردبیل
مقاله فرونشت
مقاله تغییرات اقلیمی
مقاله آب های زیرزمینی
مقاله شهر اردبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی موسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وسعت کنونی شهر اردبیل بیش از ۲۳۹۸ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۵۰۴۹۴۶ نفر می باشد. روند افزایش جمعیت و کاربری شهری از سال ۱۳۷۲ به بعد به دلیل خشکسالی ۱۳۷۲ الی ۱۳۸۷، مهاجرت شدید عشایر به شهر و نیز به علت مرکز استان شدن اردبیل، تشدید شد. سرانه مصرف آب در کشورهای در حال توسعه و کم آب بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر در روز است و مصرف سرانه مناطق شهرهای متوسط سرد سیری همچون اردبیل ۲۰۰ لیتر برآورد شده است. مصرف سرانه آب مردم در شهر در هر روز ۱۰۰۹۸۹۲۰ لیتر و مصرف سالانه حدود ۳۹۸۶۱۰۵۸۰ لیتر (۳۶۸۶۱۰٫۵۸ متر مکعب) بر آورد شد. مجموع نیاز آبی در دشت اردبیل در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت در حال حاضر معادل ۵۸۸ میلیون متر مکعب می باشد. در همین زمینه مجموع پتانسیل آبی در دشت مشتمل بر آب سطحی و زیر زمینی معادل ۲۵۶ میلیون مترمکعب می باشد. آخیرا کل میزان کمبود آب دشت اردبیل معادل ۳۴۷ میلیون مترمکعب می باشد و مهمترین علل فرونشست دشت اردبیل تغییرات اقلیمی، برداشت بی رویه آب های زیر زمینی در ارتباط با افزایش سریع جمعیت و بخش توسعه شدید صنعت و عوامل تکتونیکی به ترتیب در فرونشست دشت اردبیل نقش دارند که آثار زیان بار بر ساخت و سازهای شهری خواهد داشت.