مقاله بررسی علائم اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان شیمیایی در مقایسه با جانبازان مذکر غیرشیمیایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۳۶۲ تا ۳۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی علائم اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان شیمیایی در مقایسه با جانبازان مذکر غیرشیمیایی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلاح شیمیایی
مقاله جانبازان
مقاله اختلال اضطرابی پس از حادثه
مقاله پرسشنامه IES-R
مقاله پرسشنامه PCL-M

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محقق مطلق سیدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ممتازی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی نسب سیدنورالدین
جناب آقای / سرکار خانم: عرب عطیه
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری الهام
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سلاح های شیمیایی عوارض فیزیکی طولانی مدت و متعددی را القا می کنند که می توانند بر سلامت روانی هم اثر بگذارند. در این مطالعه جانبازان شیمیایی و غیر شیمیایی آسیب دیده در جنگ از نظر علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) بررسی می شوند.
روش کار: پس از تائید و حمایت دانشگاه علوم پزشکی زنجان،این مطالعه به صورت مقطعی-تحلیلی بر دو گروه جانبازان شیمیایی (۸۰ نفر) و غیر شیمیایی (۸۹ نفر) ساکن شهر زنجان طی سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰ انجام شده است. برای ارزیابی اختلال استرس پس از سانحه از اشتراک هر دو تست PTSD Checklist-Military و Event Scale-Revised استفاده شده است. تجزیه و تحلیل و مقایسه داده ها به وسیله SPSS انجام شده و P.value˂۰٫۰۵ از لحاظ آماری قابل ملاحظه در نظر گرفته شده است.
نتایج: شیوع علائم PTSD به ترتیب در جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی ۴۰% و۲۸ % بود. تفاوت قابل توجهی در شیوع و درجه PTSD بین دو گروه جانبازان شیمیایی و غیر شیمیایی مشاهده نشد (p>0.05) نوع اعزام به جبهه توسط سازمان های نظامی در افراد مبتلا به PTSD به صورت معنی داری متفاوت از سایرین بود (p<0.05) ، اما هیچ ارتباطی بین این فاکتورها و زمان آسیب، سطح سواد افراد، شغل و نوع عامل شیمیایی مشاهده نشد ((p>0.05
نتیجه گیری: هرچند در این مطالعه شیوع علائم اختلال PTSD در افراد بین دو گروه جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی تفاوت آشکاری ندارد اما به نظر می رسد که سلامت روانی در افراد جانباز که در معرض عوامل شیمیایی قرار داشته اند به دلیل آثار مضر طولانی مدت تحت تاثیر قرار گرفته است.