مقاله بررسی عقل و زیر مجموعه های آن در دفتر چهارم مثنوی مولانا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۲۵۹ تا ۲۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسی عقل و زیر مجموعه های آن در دفتر چهارم مثنوی مولانا
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دفتر چهارم مثنوی
مقاله تحلیل بسامدی مثنوی
مقاله ساختار معنایی مثنوی
مقاله کلان فکرهای مثنوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگان محمدنوید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دفتر چهارم مثنوی همچون سایر حلقه های شش گانه مثنوی مشحون از تفکرات متنوع است. می دانیم که در هر دفتر هزاران حرف در عبارت آمده است و ذهن سیال مولانا دایما از شاخه ای به شاخساری در پرواز است. خواننده این کتاب مطول معمولا در پیچ و خم ابیات ژرف و در لابه لای حکایت های توی در توی مثنوی و یا در جریان ذهن سیال مولانا گم می شود و کمتر مجال این را می یابد که نگاهی از افقی بالاتر- کل نگر- به آن داشته باشد. در این مقاله سعی بر آن شده است تا با استفاده از این شیوه (کل نگر) به تحلیل محتوایی و درون مایه ای دفتر چهارم مثنوی به لحاظ بسامدی پرداخته شود، تا از این ره گذر بتوان کلان فکرهای غالب براین دفتر را معرفی نمود.