مقاله بررسی عصاره هیدروالکلی میوه گیاه لگجی بر کیفیت اسپرم و میزان هورمون تستوسترون به دنبال ایجاد دیابت در موش های صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم بهمن ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۰۴۲ تا ۲۰۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی عصاره هیدروالکلی میوه گیاه لگجی بر کیفیت اسپرم و میزان هورمون تستوسترون به دنبال ایجاد دیابت در موش های صحرایی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت ملیتوس
مقاله لگجی
مقاله کیفیت اسپرم
مقاله موش صحرایی
مقاله تستوسترون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: چترروز بشیر
جناب آقای / سرکار خانم: دلاویز حمداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسی ها نشان داده است که دستگاه تولید مثل، تحت تاثیر بیماری دیابت قرار می گیرد. بنابراین در این تحقیق، تاثیر تجویز عصاره هیدروالکلی میوه گیاه لگجی بر شاخص های باروری و میزان هورمون تستوسترون در موش صحرایی نر مبتلا به دیابت بررسی شد.
روش ها: در این مطالعه تجربی، ۴۸ سر موش صحرایی ویستار در محدوده وزنی ۲۵۰-۲۰۰ گرم به طور تصادفی به ۶ گروه هشت تایی تقسیم شدند: گروه اول، شاهد که آب مقطر دریافت می نمودند. گروه دوم شاهد تحت درمان با دوز ۲۰ mg/kg عصاره میوه لگجی، گروه سوم شاهد مبتلا به دیابت که آب مقطر دریافت کردند، گروه های چهارم و پنجم موش های مبتلا به دیابت که تحت درمان با دوز های ۲۰ mg/kg و ۳۰ عصاره میوه لگجی بودند. گروه ششم موش های مبتلا به دیابت که به میزان ۱۰۰ mg/kg ویتامین E دریافت می نمودند. سپس میزان تستوسترون و شاخص های باروری اسپرم، اندازه گیری و ثبت گردید.
یافته ها: عصاره هیدروالکلی گیاه لگجی با دوز ۳۰ mg/kg منجر به افزایش معنی دار تحرک اسپرم (۶۴٫۲۵±۱۵٫۳۱ درصد) و شکل طبیعی اسپرم (۷۰٫۳۸±۱۹٫۷۸ درصد) در گروه مبتلا به دیابت تحت درمان نسبت به گروه شاهد مبتلا به دیابت گردید. اگر چه میزان هورمون تستوسترون در گروه های مبتلا به دیابت تحت درمان اندکی افزایش پیدا کرده بود، اما این میزان، به لحاظ آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری: عصاره هیدروالکلی میوه لگجی سبب بهبود شاخص های باروری اسپرم در موش های مبتلا به دیابت می گردد.