مقاله بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش حسابداری از صفحه ۵۵ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محافظه کاری
مقاله عدم تقارن زمانی سود
مقاله چسبندگی هزینه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهارمقدم مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کاوسی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محافظه کاری مشروط، درجه تاییدپذیری بیشتر برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود نسبت به اخبار بد به عنوان زیان می باشد که آن را عدم تقارن زمانی سود نیز می نامند. این عدم تقارن زمانی سود می تواند از پدیده دیگری نیز ناشی شود که آن را چسبندگی هزینه ها می نامند. چسبندگی هزینه ها به مفهوم آن است که هزینه ها هنگام افزایش فروش بالا رفته، اما در هنگام کاهش فروش، به همان میزان کاهش نمی یابند. در صورتی که هر دو پدیده محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها وجود داشته باشد، عدم لحاظ چسبندگی هزینه ها در برآورد محافظه کاری موجب برآورد بیش تر از مقدار واقعی آن خواهد شد. این مطالعه به بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها پرداخته است. این تحقیق بر مبنای ۵۸۰ مشاهده از شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ۱۰ ساله از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ انجام شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، هر دو پدیده محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها، به طور همزمان وجود دارد. همچنین اگر هنگام برآورد محافظه کاری مشروط، اثر چسبندگی هزینه ها نادیده گرفته شود، میزان محافظه کاری اندازه گیری شده بیش از مقدار واقعی آن برآورد خواهد شد.