مقاله بررسی عددی شیب بهینه دیوارهای ساحلی در مواجهه با امواج تصادفی دریایی با استفاده از نرم افزار SACS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹-بهار ۱۳۹۰ در مهندسی عمران و محیط زیست (دانشکده فنی) از صفحه ۳۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی عددی شیب بهینه دیوارهای ساحلی در مواجهه با امواج تصادفی دریایی با استفاده از نرم افزار SACS
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیوارهای ساحلی
مقاله امواج تصادفی
مقاله تحلیل پاسخ دینامیکی موج
مقاله شیب بهینه دیوار
مقاله نرم افزار SACS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفائی پورسرخابی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: امین فر محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: لطف الهی یقین محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهمترین بارهای وارد بر دیوارهای ساحلی، بار ناشی از امواج دریایی در حالت طوفانی می باشند. سطح آزاد آب، در این حالت تصادفی و تابع زمان بوده، لذا می تواند بصورت سری زمانی یا طیفی نشان داده شود. با برخورد امواج تصادفی، فشار وارد بر دیوار نیز بصورت سری زمانی و تصادفی بوده و در نتیجه نیروهای داخلی بوجود آمده در دیوار، مانند لنگر خمشی یا نیروی برشی، توزیع زمانی نامنظم خواهد داشت. با تغییر شیب دیوار، می توان نیروهای داخلی بوجود آمده دیوار را بررسی و به مقادیر حداقل دست یافت. در این راستا، دیوار در محدوده زاویه های ۴۵ درجه مثبت تا ۴۵ درجه منفی نسبت به محور قائم، با تغییرات ۵ درجه ای (در محدوه تاثیر گذار با تغییرات ۱ درجه) در نرم افزار ASCS مدلسازی شده و تحت تاثیر امواج قرار داده شد. به منظور بررسی دقیق، وزن سازه و فشار هیدرواستاتیکی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله نشان می دهند که وقتی دیوار با زاویه ۱۵ درجه مایل در امتداد موج قرار می گیرد، لنگر در پای دیوار کمترین مقدار را داشته، که می تواند در طراحی مورد استفاده قرار گیرد.