مقاله بررسی عددی تاثیر شعاع انحنای قوس بر الگوی جریان پیرامون آبشکن T شکل در قوس ۹۰ درجه با بستر صلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی عددی تاثیر شعاع انحنای قوس بر الگوی جریان پیرامون آبشکن T شکل در قوس ۹۰ درجه با بستر صلب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبشکن T شکل
مقاله الگوی جریان
مقاله شعاع انحنا
مقاله قوس ۹۰ درجه
مقاله FLOW-3D

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واقفی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قدسیان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بطور کلی، آبشکنها برای حفاظت از سواحل رودخانه ها به کار می روند. این سازه ها نیز اجرای اهداف مهمی مانند حفاظت از سواحل رودخانه ها، تغییرات خط القعر آنها، رسوبگذاری و فرسایش در طول رودخانه ها، مسائل زیست محیطی و غیره را بر عهده دارند. در این تحقیق به بررسی الگوی جریان پیرامون آبشکن T شکل در قوس ۹۰ درجه با بستر صلب در شرایط تغییر شعاع انحنای قوس و هندسه ثابت آبشکن (l/L=1) و بده ثابت ۲۵ لیتر بر ثانیه در موقعیت ۴۵ درجه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش شعاع انحنایی قوس، ابعاد گردابه در پایین دست آبشکن کاهش می یابند، بطوری که با افزایش شعاع مرکزی قوس به ۳ برابر عرض نهر، طول گردابه به اندازه ۳ برابر طول آبشکن و عرض گردابه به میزان برابر با ۰٫۹ برابر طول آبشکن، کاهش می یابد. بحث پیرامون نقش شعاع انحنا و تجزیه و تحلیل نتایج از موارد مطرح شده در این تحقیق می باشند.