مقاله بررسی عادت تغذیه ای گاوماهی خزری (Neogobius caspius) در سواحل استان گیلان (جنوب غربی دریای خزر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۳ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عادت تغذیه ای گاوماهی خزری (Neogobius caspius) در سواحل استان گیلان (جنوب غربی دریای خزر)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاوماهی خزری
مقاله Neogobius caspius
مقاله رژیم غذایی
مقاله استان گیلان
مقاله دریای خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: سرپناه علینقی
جناب آقای / سرکار خانم: صیادرحیم مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی هیبت اله
جناب آقای / سرکار خانم: سبک آرا جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: ماهی صفت فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله پوربی ریا حمید
جناب آقای / سرکار خانم: جمال زاده فلاح فریبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گاوماهی خزری گونه ای از خانواده گاوماهیان دریای خزر بوده که از لحاظ اکولوژیکی به ویژه به دلیل بومی بودن و قرار گرفتن در زنجیره غذایی ماهیان شکارچی اهمیت دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عادت غذایی (تنوع، اولویت، تغییرات فصلی، منطقه ای و سنی) این ماهی در سواحل استان گیلان بوده است. نمونه برداری به صورت ماهانه در ۴ ساحل لیسار آستارا، انزلی، چمخاله و چابکسر و در ناحیه عمقی ساحل تا ۱۵ متری و از مهر ۸۴ تا شهریور ۸۵ و با استفاده از ترال کفی صورت گرفت. نتایج بررسی بر روی ۷۰۱ نمونه ماهیان تغذیه کرده نشان داد که دارای طول کل ۲۴ تا ۱۷۶ میلی متر با میانگین ۸۸٫۷۰±۳۱٫۴ میلی متر، وزن ۰٫۱۵ تا ۶۵٫۱۰ گرم با میانگین ۱۰٫۸۵±۱۱٫۷ گرم و سن + ۰ تا + ۶ با میانگین ۱٫۹۶±۱٫۴ سال می باشند. شاخص های تهی بودن لوله گوارش ۸٫۷۲ درصد، طول نسبی لوله گوارش ۰٫۷۶±۰٫۱۷ و شدت تغذیه ۲۶۷٫۷±۲۶۳٫۳ تعیین گردید که در ایستگاه های مطالعاتی، فصول سال، اعماق سه گانه و سنین مختلف ماهی تفاوت هایی را نشان دادند. مشخص گردید گاوماهی خزری در سواحل گیلان، از ۳۰ نوع طعمه جانوری شامل زئوپلانکتون ها (۸ گروه)، کف زیان (۱۵ گروه) و ماهیان (۷ گروه) تغذیه نموده و این ماهی عمدتا در جوانی به طور مخلوط از زئوپلانکتون ها و کف زیان ریز و پس از آن از کف زیان تغذیه می نمایند. گاماریدها در ۴۴٫۷، دوکفه ای ها در ۳۸٫۹، کوماسه ها در ۲۴٫۸ و کرم ها در ۱۹٫۷ درصد ماهیان شکم پر مشاهده شدند. از نظر تعداد در بین کف زیان، دوکفه ای ها با ۲۶٫۹، کوماسه با ۲۵٫۹ درصد، گاماریده با ۲۵٫۳ درصد و استراکودا با ۱۰٫۹ درصد تعداد طعمه در لوله گوارش این ماهی غالب بودند. در یک نتیجه گیری می توان گفت که گاوماهی خزری در منطقه مطالعاتی، متنوع خوار، گوشتخوار، کف زی خوار و مخلوط خوار (نرم تنان و سخت پوستان) می باشد.