مقاله بررسی عادات غذایی آهوی ایرانی (Gazella subgutturosa) و تعیین میزان کیفیت گونه های غالب گیاهی مورد مصرف در منطقه حفاظت شده کالمند-بهادران مهریز (یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی عادات غذایی آهوی ایرانی (Gazella subgutturosa) و تعیین میزان کیفیت گونه های غالب گیاهی مورد مصرف در منطقه حفاظت شده کالمند-بهادران مهریز (یزد)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عادات غذایی
مقاله کیفیت علوفه
مقاله آهوی ایرانی
مقاله منطقه حفاظت شده کالمند-بهادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی تفتی مائده
جناب آقای / سرکار خانم: پروانه اول احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آهو از گونه های حمایت شده زیستگاههای بیابانی ایران از جمله منطقه حفاظت شده کالمند بهادران در استان یزد می باشد. بررسی زیستگاه و ویژگی های گونه Gazella subgutturosa با توجه به ارزش حفاظتی آن ضروری است، به همین دلیل تعیین عادات غذایی و کیفیت پروتئین علوفه مصرفی گونه مذکور در منطقه حفاظت شده کالمند–بهادران مورد بررسی قرار گرفت، جهت تعیین رژیم، تلفیقی از روش های مشاهده مستقیم، آنالیز محتویات معده گونه ها (که در اثر تصادف با وسایل نقلیه از بین رفته اند) و فیلم برداری استفاده گردید، بر اساس نتایج به دست آمده گونه های گیاهی غالب مورد مصرف آهو در منطقه کالمند بهادران چهار گونه درمنه (Artemisia sieberi)، گل گینو (Tecrium polinim)، به به شور (Salsola tomentosa)، نسی (Stipagrostis plumosex) تشخیص داده شد. برای تعیین درصد پروتئین ۴ گونه گیاهی مذکور در منطقه مورد مطالعه نقشه تیپ بندی پوشش گیاهی نقاط انتشار آهو به وسیله نرم افزار Arcview تهیه شد و پس از بازدید میدانی، به صورت تصادفی از هرگونه گیاهی در نقاط مختلف منطقه ۱۰ نمونه جمع آوری و بلافاصله نمونه ها به آزمایشگاه انتقال داده شد و درصد پروتئین آنها با اندازه گیری میزان نیتروژن با استفاده از روش کجلدال مشخص شد. سنجشها نشان دادند که درمنه با ۱۱٫۳۷ درصد بیشترین میزان پروتئین را دارا می باشد و آهو نیز بیشترین تغذیه را از این گونه دارد.