مقاله بررسی طول عمر و کیفیت گل بریدنی آلسترومریا (Alstromeriapsittacina) با کاربرد نبضی غلظت های مختلف کینیتین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۳۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی طول عمر و کیفیت گل بریدنی آلسترومریا (Alstromeriapsittacina) با کاربرد نبضی غلظت های مختلف کینیتین
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل آلسترومریا
مقاله کینیتین
مقاله عمر گلجایی
مقاله کیفیت ظاهری گل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محقق نیاپور آیدا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمردی شورانگیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گل آلسترومریا یکی از موفق ترین گل های بریده تزئینی در اغلب کشورهای جهان است. داشتن گل های زیبا، بادوام، تنوع رنگ در واریته های مختلف و نیاز به انرژی کم طی دوره داشت از ویژگی های این گل می باشد. در این پژوهش، اثر غلظت های مختلف کینیتن و زمان محلول دهی روی دوام پس از برداشت و کیفیت گل های بریدنی آلسترومریا رقم ناپولی (Napoli) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز اجرا شد. فاکتور اول غلظت های ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ پی پی ام کینیتین و فاکتور دوم مدت محلول دهی شامل ۱۲، ۲۴ و ۴۸ ساعت بود. غلظت های مختلف کینیتین بر جذب آب، عمر گلجایی، وزن گل، کیفیت ظاهری گل و برگ تفاوت معنی داری داشت. مدت محلول دهی نیز بر جذب آب، عمر گلجایی، کیفیت ظاهری گل و برگ تفاوت معنی داری داشت. غلظت ۴۰۰ پی پی ام کینیتین همراه با ساکاروز بر کیفیت ظاهری گل، برگ و وزن تازه گل تاثیر معنی داری داشت، اما بر عمر گلجایی غلظت ۱۰۰ پی پی ام کینیتین همراه با ساکاروز تفاوت معنی داری داشت. افزون بر آن، زمان های ۱۲ و ۲۴ ساعت اعمال تیمارهای شیمیایی در افزایش کیفیت ظاهری گل و برگ نقش قابل توجهی داشتند اما به لحاظ جذب آب و وزن تر گل تیمار ۴۸ ساعت بهترین زمان اعمال تیمارها بود.