مقاله بررسی طلسم و طلسم گشایی در قصه های عامیانه فارسی (سمک عیار، حسین کرد و امیرارسلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در متن شناسی ادب فارسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی طلسم و طلسم گشایی در قصه های عامیانه فارسی (سمک عیار، حسین کرد و امیرارسلان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جادو
مقاله سحر
مقاله طلسم
مقاله سمک عیار
مقاله حسین کرد
مقاله امیرارسلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فر امیرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بسیاری از قصه های عامیانه عناصری دخالت دارد که شاید بتوان آنها را امروزه به خرافات و عقاید بدوی انسان های گذشته تعبیر کرد؛ عناصری همچون: سحر، جادو و طلسم. در این پژوهش نگارنده از میان امهات قصه های مکتوب سه اثر مشهور را برگزیده است و در پی تبیین جلوه های مختلف طلسم و چگونگی گشایش آنهاست تا دریابد این عناصر چه ارتباطی با هم دارند. هدف این مقاله، بررسی جلوه های عینی طلسم در میان ایرانیان در خلال اهم قصه های عامیانه فارسی است. با مطالعه انجام شده در این گفتار نزدیکی برخی از طلسمات دیده شد و حتی در برخی از آنها مانند حسین کرد و امیرارسلان زوال طلسمات به طریقی یکسان تصویر شده این بیانگر تقریب زمانی این دو قصه است. آتش محور اصلی طلسمات است و از این منظر تاثیری پذیری از آموزه های اسلامی مبنی بر آفرینش دیوان و جنیان از آتش بوضوح دیده می شود، طلسم و طلسم گذاران در سرزمینی غیر از ایران هستند و در ایران سپند جایی برای این اعمال شیطانی دیده نمی شود.