مقاله بررسی ضریب واکنش به سود در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ضریب واکنش به سود در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضریب واکنش به سود
مقاله بیش واکنشی
مقاله کم واکنشی
مقاله سود اعلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی فرد حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاری علی آبادی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات انجام شده طی سی سال گذشته توسط پژوهشگران بر روی ارتباط بین بازدهی و سود سهام، حاکی از این نکته است که سود و اطلاعات مرتبط باسود، بر بازدهی [ii] سهام تاثیرگذار است.
بسیاری از مطالعات انجام شده با استفاده از مدل رگرسیون ارتباط بازدهی را به عنوان متغیر وابسته با سود به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار داده اند. نتایج مطالعاتی که بر روی ارتباط بین بازدهی با سود شرکت ها انجام شده است ضریب مشخصی را در بررسی رگرسیون سود غیرمنتظره سالانه به عنوان متغیر مستقل و بازدهی غیرعادی [iii] به عنوان متغیر وابسته معرفی می کنند.
در این پژوهش ضمن بررسی و اندازه گیری اثرات سود اعلامی شرکتهای پربازده و کم بازده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای۱۳۸۵  و 1389 بر بازدهی آنها و بررسی مقایسه ای آنها خواهیم دید که واکنش بازار در مقابل اخبار خوب (تعدیل مثبت سود اعلامی) و بد (تعدیل منفی سود اعلامی) واکنشی بیش از انتظار نیست و از طرف دیگر حساسیت بازار به اخبار خوب و بد واکنشی احساسی نیست. نتایج این پژوهش وجود تفاوت در ضریب واکنش به سود در شرکتهای پربازده و کم بازده را مورد تاکید قرارداده و البته رابطه ای معنادار بین اخبار خوب و بد و واکنش بازار را تائید نمی کند، تنها رابطه معنادار مربوط به اخبار بد در شرکتهای کم بازده می باشد، بدین معنا که بازار در مقابل اخبار بد (تعدیلهای منفی) مربوط به شرکتهای کم بازده واکنشی بیش از انتظار را نشان می دهد.