مقاله بررسی ضرورت های مشاهده شده جهت آغاز فعالیت های بسترسازی مدیریت آبیاری مشارکت مدارانه در شبکه آبشار رودخانه زاینده رود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله آبیاری و زهکشی ایران از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ضرورت های مشاهده شده جهت آغاز فعالیت های بسترسازی مدیریت آبیاری مشارکت مدارانه در شبکه آبشار رودخانه زاینده رود
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت آبیاری مشارکت مدارنه
مقاله شبکه آبشار
مقاله رودخانه زاینده رود
مقاله بسترسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قناعت محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مامن پوش علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابایی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: