مقاله بررسی ضرورت بازنگری و چالش های موجود در کوریکولوم نانو فن آوری پزشکی مقطع کارشناسی ارشد (نامه به سردبیر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۳۷۶ تا ۳۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ضرورت بازنگری و چالش های موجود در کوریکولوم نانو فن آوری پزشکی مقطع کارشناسی ارشد (نامه به سردبیر)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امانی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: رضایت سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری کاشانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ریاضی سپند
جناب آقای / سرکار خانم: فریدی مجیدی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانو فن آوری حوزه ای میان رشته ای است که در آن شیمی، فیزیک، بیولوژی و سایر علوم پایه جمع آوری شده اند تا به بررسی خواص نانوذرات و نانوساختارها بپردازند. نانو فن آوری پزشکی نیز کاربرد نانو فن آوری در علوم پزشکی است. در طول سالیان اخیر، با توجه به ماهیت بین رشته ای نانوفن آوری پزشکی و به دلیل نوین بودن رشته، کتب علمی و به دنبال آن منابع درسی، به سرعت به روزرسانی شده اند. از طرفی، رشته های متعدد آموزشی نانو فن آوری) از قبیل نانومواد، نانوالکترونیک، نانوپزشکی، نانوداروسازی و غیره (به مباحث دانشگاهی داخل و خارج کشور وارد شده اند که به نوبه خود، کوریکولوم نوین و جالبی را به جامعه آموزش دانشگاهی معرفی نموده اند.