مقاله بررسی ضرائب مستقیم و غیر مستقیم ایجاد انواع آلاینده های زیست محیطی برای بخش های مختلف اقتصادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصادی از صفحه ۹۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ضرائب مستقیم و غیر مستقیم ایجاد انواع آلاینده های زیست محیطی برای بخش های مختلف اقتصادی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جدول داده ستانده
مقاله مدل آلودگی
مقاله ضرائب مستقیم و غیر مستقیم
مقاله تقاضای نهایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قزلباش منا
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله بررسی ضرائب مستقیم و غیر مستقیم ایجاد انواع آلاینده های زیست محیطی برای بخش های مختلف اقتصادی است و برای این منظور در این مطالعه از جدول داده ستانده ایران و آمارهای انتشار آلاینده های زیست محیطی سال ۱۳۸۰ استفاده شده است. با ارائه مدل داده ستانده زیست محیطی که انتشار هفت نوع از آلاینده های هوا(NOX,SO2,CO2,SO3,CO,CH,SPM) را در بر می گیرد، به برآورد میزان انتشار و همچنین ضرائب انتشار آلاینده ها برای فعالیت های مختلف ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بخش های محصولات کانی غیر فلزی، صنایع غذایی و صنایع شیمیایی بالاترین ضرائب مستقیم و همچنین ضرائب مستقیم و غیر مستقیم کاهش آلودگی را به خود اختصاص داده اند. بالاترین ضرائب مستقیم انتشار CO2 نیز مربوط به بخش های حمل ونقل، آب و محصولات کانی غیر فلزی می باشد.