مقاله بررسی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری بر اساس خود ارزیابی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری بر اساس خود ارزیابی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صلاحیت بالینی
مقاله آموزش پرستاری
مقاله خود ارزیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکیم زاده رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: کرم دوست نوروزعلی
جناب آقای / سرکار خانم: معماریان ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: میرموسوی سیدجمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کسب صلاحیت بالینی توسط دانشجویان، هدف نهایی و معیار اثربخشی آموزش پرستاری ذکر شده و شامل توانمندی به کار گیری دانش و اطلاعات، ارتباط و مهارت های بین فردی، حل مشکل و مهارت های فنی آنان می باشد.