مقاله بررسی صفت های کوتاه در مقایسه با صفت های بلند در زبان روسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در زبان پژوهی (علوم انسانی) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی صفت های کوتاه در مقایسه با صفت های بلند در زبان روسی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفت های کوتاه
مقاله صفت های بلند
مقاله سبک علمی
مقاله زبان محاوره
مقاله تکیه
مقاله ترکیبات ثابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان خلیلی مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در زبان روسی، صفت های کوتاه در کنار صفت های بلند، به عنوان گونه ای از صفت های بلند به کار می روند. گاه کاربرد یکی از این صفت ها به استفاده از دیگری ترجیح داده می شود و علت این ترجیح، با مسائلی متفاوت همچون سبک، معنا، نقش در جمله، تغییرپذیری و یا تغییرناپذیری آن ها ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ از این روی، بسته به اینکه کدام گونه از صفت ها در کدام ساختار جمله مناسب تر است، باید یکی از آن ها را برگزید؛ همچنین نباید این صفت ها را با مقوله های شبیه آن از لحاظ تلفظ و نوشتار (صفت های فعلی، قیدها، مقوله قید حالت و MoapbHble cpoBa یعنی کلمه هایی که به کمک آن ها، گوینده ارتباط جمله خود را با واقعیت نشان می دهد) اشتباه گرفت.
در زبان روسی، برخی اقسام کلام همچون صفت های کوتاه، صفت های فعلی و قیدهای فعلی، بیشتر در زبان رسمی و ادبی استفاده می شوند؛ اما این بدان معنا نیست که در زبان محاوره کاربرد ندارند.
به طور کلی، صفت های بلند به لحاظ صرف شدن، هماهنگی با اسم و کاربرد بیشتر در زبان روسی، برای دانشجویان خارجی ملموس ترند؛ بدین سبب، در پژوهش حاضر، بیشتر بر صفت های کوتاه و در صورت نیاز، مقایسه آن ها با صفت های بلند تاکید کرده ایم تا به کمک شیوه آموزشی گذر از مطالب آسان به سوی مطالب مشکل تر، این گونه صفت ها را نیز بیشتر بررسی و مطالعه کنیم.