مقاله بررسی صفات مورفومتریک- مریستیک، رژیم غذایی و شاخص های هماوری ماهی انجک (Schizocypris brucei) در تالاب هامون و چاه نیمه های زابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی صفات مورفومتریک- مریستیک، رژیم غذایی و شاخص های هماوری ماهی انجک (Schizocypris brucei) در تالاب هامون و چاه نیمه های زابل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی انجک
مقاله هماوری
مقاله رژیم غذایی
مقاله م و رفومتریک- مریستیک
مقاله تالاب هامون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسپور روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: علیپور ابوالفتح
جناب آقای / سرکار خانم: مسگران کریمی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهی انجک (Schizocypris brucei) متعلق به خانواده کپورماهیان (Cyprinidae) و از ماهیان با ارزش اقتصادی و بومی منطقه سیستان می باشد. به همین دلیل در فصل تولید مثلی (فروردین سال ۱۳۸۸)، ۳۶ عدد ماهی انجک در تالاب هامون و چاه نیمه های زابل مورد بررسی قرارگرفت. این ماهی پس از صید با تور ثابت، به آزمایشگاه منتقل شده و بعد از عمل زیست سنجی، خصوصیات م و رفومتریک- مریستیک، هماوری و رژیم غذایی آن مشخص شد. طبق نتایج بدست آمده، میانگین طول استاندارد ۱۵٫۴±۱٫۷۰ سانتی متر (۱۲٫۹-۱۹٫۵ سانتی متر) میانگین فلس های خط جانبی ۹۲٫۱±۸٫۹۵ (۱۱۳-۷۶)، وزن بدن ۵۵٫۵±۱۴٫۴۵ گرم (۳۸٫۴-۸۷٫۴ گرم)، میانگین طول کل ۱۸٫۵±۱٫۹۹ سانتی متر (۱۵٫۴-۲۳٫۵ سانتی متر)، وزن تخمدان ۲٫۴۳±۲٫۱۸ گرم (۰٫۵۱-۶٫۹۱ گرم)، هماوری مطلق ۴۳۳۲٫۲۶±۳۳۱۶٫۶۷ (۱۴۰۷۷٫۴-۱۹۶۶٫۹۶ عدد تخمک)، قطر تخمک ۰٫۸۳±۰٫۲۱ میلی متر (۰٫۶-۱٫۲۵ میلی متر)، میانگین هماوری نسبی ۶۹٫۸۳±۴۳٫۳۷ (۴۵٫۶۷-۱۹۰٫۳۸)، متوسط شاخص طول روده به طول بدن ۷٫۰۰±۱٫۳۹ (۴٫۷۶-۹٫۲۴)، میانگین شاخص ضریب رشد ۸۷۶٫۵±۱۱۵٫۸۷ (۶۴۷٫۵-۱۱۰۱٫۷) و شاخص وزن روده به وزن کل ماهی ۰٫۰۶±۰٫۰۲۸ (۰٫۰۳-۰٫۱۳۵) بود. همچنین پس از بیرون اوردن دستگاه گوارش ماهی، مواد غذایی خورده شده مورد شناسایی قرار گرفتند. بر طبق نتایج بدست آمده در تمام نمونه ها، روده های مارپیچی دارای بقایای مواد غذایی در حال تجزیه و غیر قابل شناسائی بود و ترکیب آن را لجن و بقایای گیاهی تشکیل می داد. بنابراین با توجه به بررسی انجام شده رژیم غذایی این ماهی گیاه خواری بوده است. درمجموع اختلاف کم بین حداقل و حداکثر طول کل و وزن کل نشان دهنده رشد بسیار پایین این ماهی در دوره عمر می باشد و از طرف دیگر سن کم تولید مثل را نشان می دهد.