مقاله بررسی صفات ریخت سنجی و شمارشی ماهی گامبوزیا (Gambusia holbrooki) در دو فصل تابستان و پاییز در رودخانه دینور کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی صفات ریخت سنجی و شمارشی ماهی گامبوزیا (Gambusia holbrooki) در دو فصل تابستان و پاییز در رودخانه دینور کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گامبوزیا
مقاله صفات ریخت سنجی
مقاله صفات شمارشی
مقاله رودخانه دینور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: گرجیان محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: فخری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خصوصیات ریخت سنجی و شمارشی ماهی گامبوزیا (Gambusia holbrooki) در تابستان و پاییز ۱۳۹۰ در رودخانه دینور کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ۱۳۰قطعه نمونه ماهی به وسیله تور پره با چشمه ۵ میلیمتری صید و ۲۸ صفت ریخت سنجی و ۸ صفت شمارشی مورد بررسی قرار گرفت. داده های ریخت سنجی قبل از تجزیه و تحلیل به جهت کاهش خطای حاصل از رشد آلومتریک استاندارد شدند. در ارتباط با صفات ریخت سنجی در بین نرهای دو فصل ۵ عامل و در بین ماده ها ۲ عامل که به ترتیب نشان دهنده ۸۱٫۹۳۱ و ۸۸٫۸۱۰ درصد تنوع بین صفات بود و در صفات شمارشی در بین نرهای دو فصل ۴ عامل و در بین ماده ها نیز ۴ عامل که به ترتیب نشان دهنده ۷۰٫۰۶۵ و ۷۰٫۷۳۰ درصد تنوع بین صفات بود، جدا گردید. نتایج حاصل از تست t در ۲۸ صفت بین نرهای دو فصل در ۱۷صفت اختلاف مشاهده شده (P£۰٫۰۵) و در ماهیان ماده در هر ۲۸ صفت ریخت سنجی اختلاف معنی داری (P£۰٫۰۵) دیده شده است. در صفات شمارشی در نرها اختلاف معنی داری درصفات مشاهده نشد (P>0.05) و در ماده ها در ۲ صفت اختلاف معنی داری مشاهده شده است (P£۰٫۰۵). در نتایج به دست آمده با کمک روش تجزیه به مولفه های اصلی در مورد صفات ریخت سنجی در ماهیان نر بین دو فصل جدایی مشاهده نمی شود. این درحالی است که در ماهیان ماده دو فصل همپوشانی دیده نمی شود و قابل تفکیک است. در ارتباط با ابر پراکنش در خصوصیات شمارشی، هم در نرها و هم در ماده ها همپوشانی بالایی در دو فصل مشاهده می شود. بنابراین به نظر می رسد تاثیرپذیری صفات ریخت سنجی در ماهیان ماده در ارتباط با تغییر فصل نسبت به صفات شمارشی بیشتر است.